Zastosowanie:
Klapy rewizyjne przeciwpożarowe EI 30 – EI 120 przeznaczone są do stosowania jako zamknięcia otworów rewizyjnych w przegrodach budowlanych.

W szkieletowych ściankach nienośnych stanowiących zamknięcie pomieszczeń o klasie odporności ogniowej EI30-EI120 z płytą typu DF(GKF) 2 x 12,5mm.

Uwaga. Klapy nie mogą być montowane w szachtach g-k.

Zamówienia dotyczące klap ściennych: realizujemy zamówienia od 1 szt, możliwe stany magazynowe.
Czas produkcji: w zależności od wielkości zamówienia od 2 do ok. 20 dni roboczych. Terminy mogą ulec zmianie.
Zalety: szybki, łatwy montaż, jednopłaszczyznowy montaż klap rewizyjnych w ścianach z płyt gk.
Klapy otwierają się wyłącznie z góry na dół, otwieranie boczne jest niemożliwe

Opis produktu:

1. Klapy rewizyjne o odporności ogniowej EI 30,EI 90, EI 120 składają się z aluminiowych ościeżnic i skrzydeł wypełnionych płytami gipsowo-kartonowymi.
2. Każda rama składa się z 4 pojedynczych elementów, które przy pomocy specjalnej metody spawania  są ze sobą połączone na stałe.
3. Wypełnienie klap stanowią płyty gipsowo-kartonowe typu DF lub F wg normy PN-EN 520+A1:2012,o grubości 2 x 12,5 mm. Płyty te mocowane są do ram wkrętami.
4.  Klapy rewizyjne o odporności ogniowej EI 30,EI 90, EI 120 składają się z dwóch ram (zewnętrznej, ościeżnicowej i wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną) z aluminiowych kątowników .
5. Zabezpieczenie przed wypadaniem klapy stanowią łańcuchy z haczykiem sprężynowym oraz karabińczykiem 4 przykręcone do górnej krawędzi tylnej strony klapy.
6.  W celu zapobiegania  ewentualnym wypadkom, należy  zawiesić linki po każdym otwarciu i wyjęciu skrzydła drzwiowego.
7. Pomiędzy ramą zewnętrzną i wewnętrzną, na obwodzie skrzydła, umieszczona jest pęczniejąca ogniochronna taśma uszczelniająca.
8. Zakryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu

Klapy rewizyjne objęte Aprobatą ITB montowane w przegrodach budowlanych o klasie odporności ogniowej nie większej niż odporność ogniowa klap, zachowują odporność ogniową równą odporności ogniowej przegrody.
Wbudowanie klap, ich montaż i konserwacja powinny być zgodne z instrukcją firmową producenta dostarczoną z w opakowaniu z klapą. Każda z klap z tyłu skrzydła posiada trwałe oznakowanie z opisem klap i nr aprobaty, zgodnie, z którą zostały wykonane.

Ogólne zasady użytkowania:

1) Klapa otwiera się po naciśnięciu skrzydła drzwiowego dzięki zamontowanym dwóm zamkom sprężynowo zatrzaskowym.

2) Aby całkowicie otworzyć klapę rewizyjną pod kątem 90 stopni należy odpiąć łańcuszek zabezpieczający.

3) Skrzydło drzwiowe można wyjąć.

4) Po każdorazowym użyciu klapy należy zapiąć łańcuszek zabezpieczający.

Klapy zgodnie z Aprobatą ITB przeznaczona jest do stosowania jako zamknięcie otworów rewizyjnych w następujących przegrodach budowlanych: w ścianach nienośnych z płyt gipsowo ? kartonowych

 Wymiary w mm przeciwpożarowej klapy rewizyjnej EI 30, EI 90:

Uwaga:  Na zamówienie możliwe jest wykonanie klap o dowolnych rozmiarach powierzchnia klapy nie może przekroczyć 1 metra kwadratowego.

Standardowe rozmiary w mm: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 500 x 500, 600 x 600, 700 x 700, 800 x 800, 900 x 900, 1000 x 1000

Podane wymiary dotyczą  wielkości skrzydła drzwiowego; otwór montażowy musi być większy o ok., 0,5 cm z każdej strony.