Przeciwpożarowe klapy rewizyjne Ei 60 wykonane jako gotowe drzwiczki rewizyjne EI 60 :
przeznaczone są do stosowania jako zamknięcia otworów rewizyjnych w następujących przegrodach budowlanych przy spełnieniu poniższych warunków:

1. Ścianach z okładzinami obustronnymi z płyt gipsowo kartonowych (GKF) typu F lub DF, montowanych na profilach CW/UW z wypełnieniem wełną mineralną lub szklaną o klasie odporności nie mniejszej niż EI 60 (sposób montażu klap rewizyjnych w ścianie podano na rys. 7 ) Do montażu klap stosowane są blachowkręty 6,3 x 80 mm, w rozstawie nie większym niż 200 mm. Klapy rewizyjne można montować w otworach z luzem montażowym wynoszącym 10 / 12 mm, ze wszystkich stron. Ściany powinny być wzmocnione w obrębie otworu montażowego klapy, cienkościennymi profilami stalowymi obudowanymi paskami z płyt gipsowo kartonowych (GKF) typu F lub DF. Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a otworem montażowym powinna być szczelnie wypełniona skalna wełną mineralną z zaprawą gipsową.

2. Ścianach betonowych, żelbetowych, murowanych z cegły lub z bloczków w betonu komórkowego o gęstości nie mniejszej niż 690 kg/m3 i grubości nie mniejszej niż 115 mm o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 60 lub REI 60 (sposób montażu klap rewizyjnych w ww. ścianie podano na rys. w aprobacie Instytutu Techniki Budowlanej). Do montażu klap stosowane są wkręty stalowe o 6,0 x 92 mm, w rozstawie nie większym niż 200 mm. Klapy rewizyjne należy montować w otworach z luzem montażowym wynoszącym 10-12 mm, ze wszystkich stron. Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a otworem montażowym powinna być szczelnie wypełnioną skalną lub szklaną wełną mineralną z zaprawą cementową.
Wszystkie budynki, w celu należytego spełniania swoich funkcji, wyposażone są w infrastrukturę pomocniczą instalacji elektrycznej, hydraulicznej i innych. W celu zapewnienia swobodnego dostępu do tych elementów stosuje się otwory rewizyjne i zabezpiecza się je drzwiczkami i klapami
rewizyjnymi.

Klapy rewizyjne wykonane zgodnie z opisem wskazanym w aprobacie ITB oraz zamontowane w przegrodach budowlanych opisanych powyżej zostały sklasyfikowane według kryteriów normy PN-EN 13501-2:2008 w klasie EI2 60/ EI1 20 odporności ogniowej.

Dane dotyczące produktu:

1. Drzwiczki EI 60. Klapa rewizyjna w postaci drzwiczek rewizyjnych wykonanych z blachy stalowej. Klapy wykonane są jako gotowe drzwiczki rewizyjne, dzięki temu nie wymagają dodatkowych prac wykończeniowych.
2. Wyrób jest gotowy do montażu bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności składania.
3. Całość pomalowana farbą proszkową. Bardzo estetyczny wygląd.
Klapy EI 60 produkowane są w dwóch wersjach kolorystycznych białe i szare, RAL 7035 szary, RAL 9016 ? biały. Inny kolor na zapytanie.
4. Drzwi trwale mocowane na zawiasach.
5. Duża łatwość montażu: ościeżnice klap wyposażone są w blachy stabilizacyjne ułatwiające i skracające czas montażu w otworach technologicznych.
Elastyczny dobór miejsc kotwienia, przy zachowaniu wytycznych zawartych w aprobacie technicznej ITB, umożliwia ominiecie istotnych elementów ścian (spoina, zbrojenie).
6. Duży otwór w świetle ościeżnicy bardzo łatwy dostęp do zabudowanej instalacji, Wymiary klap w świetle są odpowiednio mniejsze, o 60 ? 3 mm od wymiarów zewnętrznych. Klapy rewizyjne EI 60 można montować jako prawe lub lewe (skrzydło razem z ościeżnicą). 7. Klapę EI 60 wykonaną jako drzwiczki można montować jako prawe lub lewe (skrzydło razem z ościeżnicą). 8. Trwałość. Zwarta i funkcjonalna budowa umożliwia wielokrotne otwieranie bez najmniejszego
wpływu na ich wygląd.
9. Estetyka. Zewnętrzna powłoka odporna na zabrudzenia, uszkodzenia i pozwalająca na usuwanie plam.
10. Wykonanie klap.
Ościeżnica oraz skrzydło wykonane zostały z blachy stalowej. Wypełnienie stanowią ogniochronne płyty, które w połączeniu z zastosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, umożliwiają osiągnięcie odporności ogniowej EI60. Klapy wyposażone zostały w uszczelki pęczniejące zwiększające ochronę przed ogniem. Klapy posiadają wewnętrzne zawiasy trzpieniowe oraz zamki bębenkowe. Ościeżnica oraz skrzydło zabezpieczone są antykorozyjnie powłoką farby epoksydowo-poliestrowej. Elementy ruchome zabezpiecza powłoka cynkowa lub chromowa.

W nowym produkcie zapewniamy:

1. Dużą elastyczność w zakresie wymiarów zgodną z aprobatą ITB.
Standardowe wymiary zewnętrzne klap w mm (szerokość x wysokość)
300 x 200, 300×300, 400 x 400, 600 x 600, 600×800
Na zamówienie istnieje możliwość wykonania klap o innych wymiarach.
Możliwy typoszereg zgodny z ITB.
Szerokość: 300, 350, 400, 450, 500, 550 i 600 mm,
Wysokość: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 i 800 mm.

Uwaga: W przypadku wybranych wymiarów min zamówienie jednego rozmiaru to 50 szt.

Prosimy o przesyłanie zapytań z określeniem wymiarów, którymi są Państwo zainteresowani.
2. Pełna paletę kolorów: standardowo dostępne, kolor RAL 7035 ? szary, RAL9016 ? biały (inny kolor do uzgodnienia, uzależniony od ilości)
3. Łatwiejszy dostęp do zabudowanej instalacji: duży otwór w świetle ościeżnicy. Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań w obróbce blach oraz wyjątkowo skutecznych materiałów ogniochronnych szerokość ościeżnicy wynosi tylko 30 mm. Wymiary klap w świetle są odpowiednio mniejsze, o 60 ? 3 mm od wymiarów zewnętrznych
4. Duża łatwość montażu: ościeżnice klap wyposażone są w blachy stabilizacyjne ułatwiające i skracające czas montażu w otworach technologicznych.
Elastyczny dobór miejsc kotwienia, przy zachowaniu wytycznych zawartych w aprobacie technicznej ITB, umożliwia ominiecie istotnych elementów ścian (spoina, zbrojenie).
5. Wyposażenie: dwa zamki bębenkowe, ogniochronne uszczelki pęczniejące, dwa zawiasy trzpieniowe.
ZASTOSOWANIE stalowych przeciwpożarowych klap rewizyjnych EI 60.
Idealnie spełnią swoją funkcję w ścianach oddzielenia pożarowego: pionach instalacyjnych, szybach windowych, ścianach działowych. Umożliwiają dostęp do szachtów instalacji: sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, szybów windowych, szybów kominowych itp. Produkowane w Polsce stalowe rewizje pożarowe to kompaktowe, zwarte, bardzo proste w montażu rozwiązane. Ościeżnica oraz skrzydło wykonane zostały z blachy stalowej. Wypełnienie stanowią ogniochronne płyty, które w połączeniu z zastosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, umożliwiają osiągnięcie odporności ogniowej EI60.
OPIS PRODUKTU stalowych przeciwpożarowych klap rewizyjnych EI 60. Klapy wyposażone zostały w uszczelki pęczniejące zwiększające ochronę przed ogniem. Klapy posiadają wewnętrzne zawiasy trzpieniowe oraz zamki bębenkowe. Ościeżnica oraz skrzydło zabezpieczone są antykorozyjnie powłoką farby epoksydowo-poliestrowej. Elementy ruchome zabezpiecza powłoka cynkowa lub chromowa. Budowa oraz sposób, w jaki dostarczane są klapy, pozwala na ich szybki i łatwy montaż zaraz po wyjęciu z opakowania. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i użyte materiały powodują, że klapa idealnie spełnia swoja funkcje w ścianach oddzielenia pożarowego. Ościeżnica wykonana jest ze stalowych kształtowników giętych z blach. Kształtowniki z blachy o grubości 2 mm, łączone są ze sobą poprzez spawanie. Wypełnienie ościeżnicy stanowią płyty ogniochronne, na które nakładane są na wcisk kształtowniki z blachy o grubości 1 mm (o przekroju w kształcie litery L) mocując tym samym wypełnienie ościeżnicy. Dodatkowym elementem stabilizującym wypełnienie ościeżnicy są wkręty, którymi mocowana jest klapa w otworze montażowym. Skrzydło klapy wykonane jest z dwóch giętych elementów z blachy stalowej o grubości 1 mm, połączonych ze sobą stalowymi nitami. Skrzydło wypełnione jest dwoma warstwami wełny mineralnej, pomiędzy którymi umieszczona jest płyta ogniochronna. Boczna część skrzydła, od strony zamków, wzmacniana jest stalowym płaskownikiem o grubości 3 mm, przyspawanym do wewnętrznej strony skrzydła

Niniejsza karta katalogowa ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Opis towaru następuje wyłącznie w umowie sprzedaży.