Klapy otwierają się tylko góra/dół otwieranie boczne jest niemożliwe.

  1. Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej DF lub F 25 mm (E 30).
  2. Klapy rewizyjne składają się z dwóch ram (zewnętrznej, ościeżnicowej i wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną) z aluminiowych kątowników .
  3. Każda rama składa się z 4 elementów, które przy pomocy metody spawania są ze sobą połączone na stałe.
  4. Klapy wyposażone są w 2 zamknięcia zatrzaskowo-sprężynowe. Dwa zakryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.
  5. Klapa posiada dwa zabezpieczenia przed spadnięciem. W celu zapobiegania ewentualnym wypadkom, należy je zawiesić po każdym otwarciu i wyjęciu skrzydła drzwiowego.
  6. Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości 1,5 mm, wypełniona na całym obwodzie uszczelką przeciwpożarową (piankową).
  7. Skrzydło klapy (wyjmowane) osadzone jest na dwuczęściowych aluminiowych zawiasach o wymiarach przyspawanych na dole tylnej strony ramy zewnętrznej oraz wewnętrznej.
  8. Klapa rewizyjna do sufitu może być wyposażona ( opcjonalnie ) w zamek i zamykana na kluczyk
  9. Klapy posiadają dwa zabezpieczenia przed wypadnięciem w postaci linki. Aby zapobiec ewentualnym wypadkom należy zawiesić ją po każdym otwarciu skrzydła drzwiowego.
  10. Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować różne rodzaje zamków: zamek czworokątny, okrągły cylindryczny lub PZ. Zamki montuje się na ramie zewnętrznej.

Ogólne zasady użytkowania:

1) Klapa otwiera się po naciśnięciu skrzydła drzwiowego dzięki zamontowanym dwóm zamkom

sprężynowo-zatrzaskowym.

2) Aby całkowicie otworzyć klapę rewizyjną pod kątem 90 stopni należy odpiąć linkę zabezpieczającą.

3) Skrzydło drzwiowe można wyjąć.

4) Po każdorazowym użyciu klapy należy zapiąć linkę zabezpieczającą.

 

UWAGI:
Klapy rewizyjne nadają się jedynie do montażu w sufitach. Montaż w podłodze jest wykluczony.
Wbudowanie klap, ich montaż i konserwacja powinny być zgodne z instrukcją firmową Producenta i dostarczanej  z każdą partią wyrobów.


Zastosowanie:
do montażu w nienośnych sufitach podwieszanych z płyt gipsowo ? kartonowych  EI 30  z płytą TYPU DF (GKF), 25 mm.

Klapy rewizyjne EI 30 zamontowane w suficie podwieszonym, spełniającym kryteria klasy nie mniejszej niż EI 30 odporności ogniowej z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F grubości 2 x 12,5 mm, na dwupoziomowym ruszcie stalowym z profili stalowych zimnogiętych CD-60 X 27 mm, w rozstawie nie większym niż 500 x 950 mm, z wieszakami stalowymi noniuszowymi o rozstawie nie większym niż 900 x 950 mm, zostały sklasyfikowane w klasie EI30  (a?b) odporności ogniowej ? według kryteriów normy PN-EN 13501-2+A1:2010, przy założeniu że stosunek powierzchni klap rewizyjnych do sufitu podwieszanego nie może przekraczać 3%

Wymiary w mm przeciwpożarowych klap rewizyjnych  EI 30 :
Uwaga:  Na zamówienie możliwe jest wykonanie klap o dowolnych rozmiarach, powierzchnia klapy nie może przekroczyć 0,36 metra kwadratowego.

Klapa rewizyjna do sufitu podwieszanego dostępna jest w poniższych standardowych wymiarach.
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm

Podane wymiary dotyczą  wielkości skrzydła drzwiowego. Otwór montażowy powinien być większy o 0,5 cm.

Niniejsza karta katalogowa ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.