SEI302
SEI303
SEI304
SEI305

Zastosowanie:

W nienośnych ściankach pionów instalacyjnych / przedścinkach o klasie odporności ogniowej EI 30 z jednostronnym obłożeniem grubości 25 mm.

 

Przedstawione klapy rewizyjne montowane w przegrodach budowlanych o klasie odporności ogniowej nie większej niż odporność ogniowa klap, zachowują odporność ogniową równą odporności ogniowej przegrody.

Wbudowanie klap, ich montaż i konserwacja powinny być zgodne z instrukcją firmową Producenta.
Klapy rewizyjne EI 30, zamontowane w ścianie nienośnej pionu instalacyjnego, spełniającej kryteria klasy nie mniejszej niż EI 30 odporności ogniowej, z jednostronnymi okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F, o grubości 2 × 12,5 mm, na profilach stalowych zimnogiętych CW/UW 75-0,6 (rozstaw słupków nie większy niż 625 mm), z wypełnieniem z płyt z wełny mineralnej o grubości nie mniejszej niż 60 mm i gęstości nie niższej niż 30 kg/m3, zostały sklasyfikowane w klasie EI1 / EI2 30 / EW 30 odporności ogniowej według kryteriów normy PN-EN 13501-2+A1:2010.

 

AT-15-7848/2014. Przedstawione klapy rewizyjne powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem:

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690, z późniejszymi zmianami), postanowień Aprobaty, oraz instrukcji montażu opracowanej przez Producenta i dostarczanej odbiorcom z każdą partią wyrobów. Wbudowanie klap, ich montaż i konserwacja powinny być zgodne z instrukcją firmową Producenta dostarczoną w opakowaniu z klapą.

 

Wymiary w mm przeciwpożarowe klapy rewizyjnej EI 30 :

Uwaga:  Na zamówienie możliwe jest wykonanie klap o dowolnych rozmiarach, powierzchnia klapy nie może przekroczyć 0,64 metra kwadratowego.


Standardowe rozmiary: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 500 x 500, 600 x 600,

Podane wymiary dotyczą  wielkości skrzydła drzwiowego, gipsowy wieniec ma 5,5 cm grubości z każdej strony, więc do rozmiaru skrzydła drzwiowego np.:  20×20 doliczamy 11 cm co daje 31×31 cm (wym. zewnętrzny klapy, otwór montażowy)


Opis produktu:

1) Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych ościeżnic i skrzydła wypełnionego płytą gipsowo-kartonową.
2) Przeciwpożarowa klapa rewizyjna o odporności ogniowej EI 30 z wkładką 2x 12,5 mm składa się z dwóch ram: zewnętrznej ? ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną skrzydła.

3) Obie ramy klapy rewizyjnej wykonano z aluminiowych kątowników 30 x 27,5 x 2 mm. Każda rama składa się z czterech pojedynczych części, trwale połączonych ze sobą specjalną metodą spawania (WIG).

4) Rama zewnętrzna obudowana jest gipsowym kołnierzem wykonanym z płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F o grubości 2×12,5 mm i szerokości 53 mm, które przykręcono do ramy zewnętrznej za pomocą wkrętów samowiercących 3,5 x 35 mm.

5) Skrzydło klapy jest wyjmowane, osadzone na aluminiowych trzpieniach.

6) Wypełnienie klapy stanowią płyty gipsowo-kartonowe typu DF lub F grubości 2 x 12,5 mm. Płyty te mocowane są do ram wkrętami samowiercącymi 3,5×35 mm w rozstawie nie większym niż 15 cm. Dodatkowo do wkrętów stosuje się osłonki ochronne (zaślepki PCV).

7) Do klapy rewizyjnej zastosowano 2 szt. zamknięć zatrzaskowo sprężynowych typu MINI LATSCH. Przymocowano je śrubami 2,9 x 19 mm do specjalnie przygotowanych profili z kątowników aluminiowych 40 x 20 x 2 mm o długości 30 mm, które przyspawano metodą WIG do zewnętrznej ramy z kątowników aluminiowych. Aluminiowe elementy zamykające (stanowiące część zamka) przykręcono do wewnętrznej ramy z kątowników aluminiowych przy pomocy śrub 2.9 x 13 mm.

8) Pomiędzy ramą zewnętrzną i wewnętrzną, na obwodzie skrzydła, umieszczona jest ogniochronna taśma uszczelniająca Kerafix 200 o przekroju 25 × 0,8 mm

9) Każda klapa wyposażona jest w 2 zamknięcia zatrzaskowo-sprężynowe MINI LATSCH

 

Zamówienia: realizujemy zmówienia od 1 szt, możliwe stany magazynowe.

Czas produkcji: w zależności od wielkości zamówienia od 2 do ok. 20 dni roboczych.
Zalety:   szybki, łatwy montaż, jednopłaszczyznowy montaż klap rewizyjnych w ścianach szybów instalacyjnych/ przedścinakach, możliwość montażu w ścianach szybów instalacyjnych różnych producentów, możliwość obłożenia klap rewizyjnych płytkami ceramicznymi.

Klapa rewizyjna dostępna jest w poniższych wymiarach standardowych w mm. Wymiary A i B wynoszą
200×200, 300×300, 400×400, 500×500, 600×600

 

Ogólne zasady użytkowania:

1) Klapa otwiera się po naciśnięciu skrzydła drzwiowego dzięki zamontowanym dwóm zamkom sprężynowo-zatrzaskowym.

2) Aby całkowicie otworzyć klapę rewizyjną pod kątem 90 stopni należy odpiąć łańcuszek zabezpieczający.

3) Skrzydło drzwiowe można wyjąć.

4) Po każdorazowym użyciu klapy należy zapiąć łańcuszek zabezpieczający.