Klapa do scian masywnych

Wymiary w mm przeciwpożarowe klapy rewizyjnej EI 120:

Standardowe rozmiary skrzydła w mm: 200×200, 300×300, 400×400, 500×500, 600×600.

Światło otworu jest mniejsze o 50 mm. Podane wymiary dotyczą  wielkości skrzydła drzwiowego, gipsowy wieniec ma 5,5 cm grubości z każdej strony, więc do rozmiaru skrzydła drzwiowego np.:  20×20 doliczamy 11 cm co daje 31×31 cm (wym. zewnętrzny klapy, otwór montażowy)

Mogą być produkowane klapy o innych wymiarach ale ich powierzchnia nie może być większa niż 1,5 m2. Maksymalny rozmiar klap rewizyjnych ( światło otworu po montażu ) wynosi 1500 x 1000 mm lub powierzchnia klapy nie jest większa niż 1,5 m2.

Opis produktu:

Przedstawione klapy rewizyjne montowane w przegrodach budowlanych o klasie odporności ogniowej nie większej niż odporność ogniowa klap, zachowują odporność ogniową równą odporności ogniowej przegrody

( nie większą niż EI 120) .

Klapy posiadają dwa zabezpieczenia przed wypadnięciem w postaci łańcuchów z karabińczykami. Aby zapobiec ewentualnym wypadkom, należy zawiesić go po każdym otwarciu skrzydła drzwiowego.

 

Klapa otwiera się po naciśnięciu skrzydła drzwiowego dzięki zamontowanym dwóm zamkom sprężynowo-zatrzaskowym typu MINI LATSCH. Aby całkowicie otworzyć klapę rewizyjną pod kątem 90 stopni należy odpiąć łańcuszek zabezpieczający.

 

1) Przeciwpożarowa klapa rewizyjna o odporności ogniowej EI 120 z wkładką 40 lub 50 mm składa się z dwóch ram: zewnętrznej (obudowanej kołnierzem wykonanym z płyt DF lub F) ? ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną.

2) Obie ramy klapy rewizyjnej wykonano z aluminiowych kątowników 30 x 27,5 x 2 mm. Każda rama składa się z czterech pojedynczych części, trwale połączonych ze sobą specjalną metodą spawania (WIG).

3) Rama zewnętrzna obudowana jest gipsowym kołnierzem wykonanym z 2×4 płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F o grubości 12,5 mm i szerokości 53 mm, który przykręcono do ramy zewnętrznej za pomocą wkrętów samowiercących 3,5 x 35 mm. Dodatkowo kołnierz obłożony jest pasami z płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F o grubości 15 mm (lub więcej) zwiększającymi jego grubość z 25 do 40 mm (lub więcej).

4) Rama zewnętrzna posiada na tylnej stronie osłonę wykonaną z płyt Fireboard o grubości 25 m, które połączono ze sobą za pomocą klamer 4/40 mm. Na obwodzie, po wewnętrznej stronie osłony z płyt Fireboard zamocowano za pomocą klamer 13/6 mm pęczniejące ogniochronne taśmy uszczelniające o przekroju 25 x 0,8 mm oraz 12,5 x 0,8 mm.

5) Osłonę z płyt Fireboard przykręcono do ramy zewnętrznej za pomocą wkrętów samo wiercących 3,9 x 70 mm.

6) Dodatkowo pomiędzy ramą zewnętrzną klapy a tylna osłona z płyt Fireboard przyklejono pęczniejącą ogniochronną taśmę uszczelniającą o przekroju 25 x 2 mm.

7) Skrzydło klapy jest wyjmowane, osadzone na aluminiowych trzpieniach, które znajdują się w dolnej wewnętrznej części skrzydła klapy.

8) Wypełnienie klapy stanowią płyty gipsowo-kartonowe typu DF lub F grubości 2 x 12,5 mm oraz płyta Fireboard o grubości 25 mm przykręcona do tylnej strony klapy. Wypełnienie mocowane jest do ramy wewnętrznej przy pomocy wkrętów samowiercących 3,5 x 35 mm w rozstawie nie większym niż 15 cm. Dodatkowo do śrub stosuje się osłonki ochronne (zaślepki wpuszczane).

9) Do klapy rewizyjnej zastosowano 2 szt. zamknięć zatrzaskowo sprężynowych typu MINI LATSCH. Przymocowano je wkrętami samowiercącymi 2,9 x 19 mm do specjalnie przygotowanych profili z kątowników aluminiowych 40 x 20 x 2 mm o długości 30 mm, które przyspawano metodą WIG na tylnej stronie ramy zewnętrznej z kątowników aluminiowych. Aluminiowe elementy zamykające (stanowiące część zamka) przykręcono do wewnętrznej ramy z kątowników aluminiowych przy pomocy wkrętów samowiercących 2.9 x 13 mm.

10) Pomiędzy ramą zewnętrzną i wewnętrzną, na obwodzie skrzydła klapy, umieszczono pęczniejącą taśmę uszczelniającą o przekroju 25 x 0,8 mm.

11) Przy klapie rewizyjnej dodatkowo zastosowano zabezpieczenie przed wypadaniem skrzydła drzwiowego w postaci łańcuchów z karabińczykami 4/40 mm. Przy łańcuchach na tylnej osłonie z płyt Fireboard zamontowano kątownik z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości 0,8 m, sklejony i połączony z tylną osłoną za pomocą wkrętów samo wiercących 3,9 x 70 mm.

12) Klapy wyposażone są w pęczniejącą, ogniochronną taśmę uszczelniającą 25 x 2 m, którą montuje się na zewnętrznym obwodzie klapy za pomocą klamer 13/6, co uszczelnia połączenie miedzy klapą a ścianą o sztywnej konstrukcji.

Opcja dodatkowa zabezpieczenia przed otwarciem:
Klapa może być zamykana na kluczyk (jako opcja dodatkowa). Istnieje możliwość zamontowania w niej zamka czworokątnego otwieranego niebieskim plastykowym kluczykiem.
W klapie można zamontować dodatkowo zamek około cylindryczny lub zamek PZ.

Zastosowanie:
Klapy rewizyjne przeciwpożarowe przeznaczone są do stosowania jako zamknięcia otworów rewizyjnych w przegrodach budowlanych.

Klapy rewizyjne E120 przeznaczone są do montażu ścianach o sztywnej konstrukcji spełniających kryteria klasy odporności ogniowej EI 120.

Klapy rewizyjne zamontowane w ścianie z bloczków z betonu komórkowego, spełniającej kryteria klasy EI 120 odporności ogniowej, zostały sklasyfikowane w klasie EI1 120 odporności ogniowej według kryteriów normy PN-EN 13501-2+A1:2010.

Klapy rewizyjne, objęte Aprobatą, montowane w przegrodach budowlanych o klasie odporności ogniowej nie większej niż odporność ogniowa klap, zachowują odporność ogniową równą odporności ogniowej przegrody w której są wmontowane.

Wbudowanie klap, ich montaż i konserwacja powinny być zgodne z instrukcją firmową producenta dostarczoną z w opakowaniu z klapą. Każda z klap z tyłu skrzydła posiada trwałe oznakowanie z opisem klap i nr aprobaty, zgodnie, z którą zostały wykonane.

Ogólne zasady użytkowania:

1) Klapa otwiera się po naciśnięciu skrzydła drzwiowego dzięki zamontowanym dwóm zamkom sprężynowo-zatrzaskowym typu MINI LATSCH.

2) Aby całkowicie otworzyć klapę rewizyjną pod kątem 90 stopni należy odpiąć łańcuszek zabezpieczający.

3) Skrzydło drzwiowe można wyjąć.

4) Po każdorazowym użyciu klapy należy zapiąć łańcuszek zabezpieczający.