Klapy otwierają się tylko góra/dół otwieranie boczne jest niemożliwe.

  1. Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej TYPU DF 2x 15 mm.
  2. Obie ramy klapy rewizyjnej składają się z czterech części połączonych specjalną metodą spawania.
  3. Klapy posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem w postaci linek, które po każdorazowym otwarciu i  wyjęciu klapy należy zawiesić.
  4. Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina o szerokości 2,5 mm wypełniona na całym obwodzie piankową uszczelką przeciwpożarową.
  5. Ukryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu .

Ogólne zasady użytkowania:

1) Klapa otwiera się po naciśnięciu skrzydła drzwiowego dzięki zamontowanym dwóm zamkom

sprężynowo-zatrzaskowym.

2) Aby całkowicie otworzyć klapę rewizyjną pod kątem 90 stopni należy odpiąć linkę zabezpieczającą.

3) Skrzydło drzwiowe można wyjąć.

4) Po każdorazowym użyciu klapy należy zapiąć linkę zabezpieczającą. 

 

UWAGI:
Klapy rewizyjne nadają się jedynie do montażu w sufitach. Montaż w podłodze jest wykluczony.
Wbudowanie klap, ich montaż i konserwacja powinny być zgodne z instrukcją firmową Producenta i dostarczanej  z każdą partią wyrobów.


Zastosowanie:
do montażu w nienośnych sufitach podwieszanych z płyt gipsowo ? kartonowych  EI 60  z płytą TYPU DF (GKF), 30 mm.

Klapy rewizyjne  EI 60, zamontowane w suficie podwieszanym, spełniającym kryteria klasy nie niższej niż EI 60 odporności ogniowej, z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F, o grubości 2 × 15,0 mm, na jednopoziomowym ruszcie stalowym z profili stalowych zimnogiętych CD-60 × 27 mm, w rozstawie nie większym niż 400 × 1200 mm, z wieszakami stalowymi noniuszowymi o rozstawie nie większym niż 600 × 1200 mm, z ułożoną na ruszcie stalowym wełną mineralną skalną, o grubości nie mniejszej niż 60 mm i gęstości nie mniejszej niż 100 kg/m3, zostały sklasyfikowane w klasie EI 60 (a?b) odporności ogniowej

 

Wymiary w mm przeciwpożarowych klap rewizyjnych  EI 60 :
Uwaga:  Na zamówienie możliwe jest wykonanie klap o dowolnych rozmiarach, maksymalny wymiar klap rewizyjnych (światło otworu po montażu) wynosi 800 x 800 mm lub powierzchnia klapy nie powinna być większa niż 0,64 m2,

Klapa rewizyjna do sufitu podwieszanego dostępna jest w poniższych standardowych wymiarach.
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
800 x 800 mm

Podane wymiary dotyczą  wielkości skrzydła drzwiowego. Otwór montażowy powinien być większy o 0,5 cm.

Niniejsza karta katalogowa ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.