Zastosowanie: Klapy rewizyjne przeciwpożarowe przeznaczone są do stosowania jako zamknięcia otworów rewizyjnych w przegrodach budowlanych.

Opisane klapy rewizyjne EI 120 przeznaczone są do montażu w nienośnych ścianach pionów instalacyjnych spełniających kryteria klasy odporności ogniowej EI 120.

  • z jednostronnymi obłożeniem 40 mm
  • z jednostronnym obłożeniem 45 mm
  • z jednostronnym obłożeniem 50 mm

Klapy rewizyjne EI 120 zamontowane w ścianie nienośnej pionu instalacyjnego z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych, spełniającej kryteria klasy nie mniejszych niż EI 120 odporności ogniowej, z jednostronnymi okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych typu DF grubości 2 x 12,5 mm, na profilach stalowych zimniogiętych CW/UW 75 x 0,6 ( rozstaw słupków nie większy niż 625 mm) z wypełnieniem z płyt wełny mineralnej grubości nie mniejszej niż 40 mm i gęstości nie mniejszej niż 30 kg/m3, zostały sklasyfikowane w klasie EI1 120 odporności ogniowej ? według kryteriów normy PN-EN 13501-2+A1:2010.

Klapy posiadają aktualną Aprobatę ITB ITBAT15-7848/2014 ważną do   22 kwietnia 2019 r.

Wymiary w mm przeciwpożarowe klapy rewizyjnej EI 120 :

Uwaga:  Na zamówienie możliwe jest wykonanie klap o dowolnych rozmiarach zgodnych z aprobatą ITB.
Standardowe rozmiary skrzydła w mm: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 500 x 500, 600 x 600
Mogą być produkowane klapy o innych wymiarach, ale ich powierzchnia nie powinna być większa niż 1,5 m? Maksymalny rozmiar klap rewizyjnych (światło otworu po montażu) wynosi 1500 x 1000 mm lub powierzchnia klapy jest nie większa niż 1,5 m2. Najmniejszy rozmiar klap EI 120 wynosi 200 x 200 mm.

Podane wymiary dotyczą  wielkości skrzydła drzwiowego, gipsowy wieniec ma 5,5 cm grubości z każdej strony, więc do rozmiaru skrzydła drzwiowego np.:  20×20 doliczamy 11 cm = 31×31 cm (wym. zewnętrzny klapy, otwór montażowy).

Opis produktu:

Przedstawione klapy rewizyjne montowane w przegrodach budowlanych o klasie odporności ogniowej nie większej niż odporność ogniowa klap, zachowują odporność ogniową równą odporności ogniowej przegrody
( nie większą niż EI 120) .

1) Przeciwpożarowa klapa rewizyjna o odporności ogniowej EI 120 z wkładką 40 lub 50 mm składa się z dwóch ram: zewnętrznej (obudowanej kołnierzem wykonanym z płyt DF lub F) ? ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną skrzydła.

2) Obie ramy klapy rewizyjnej wykonano z aluminiowych kątowników 30 x 27,5 x 2 mm. Każda rama składa się z czterech pojedynczych części, trwale połączonych ze sobą specjalną metodą spawania (WIG).

3) Rama zewnętrzna obudowana jest gipsowym kołnierzem wykonanym z 2×4 płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F o grubości 12,5 mm i szerokości 53 mm, który przykręcono do ramy zewnętrznej za pomocą wkrętów samowiercących 3,5 x 35 mm. Dodatkowo kołnierz obłożony jest pasami z płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F o grubości 15 mm (lub więcej) zwiększającymi jego grubość z 25 do 40 mm (lub więcej).

4) Rama zewnętrzna posiada na tylnej stronie osłonę wykonaną z płyt Fireboard o grubości 25 m, które połączono ze sobą za pomocą klamer 4/40 mm. Na obwodzie, po wewnętrznej stronie osłony z płyt Fireboard zamocowano za pomocą klamer 13/6 mm pęczniejące ogniochronne taśmy uszczelniające o przekroju 25 x 0,8 mm oraz 12,5 x 0,8 mm.

5) Osłonę z płyt Fireboard przykręcono do ramy zewnętrznej za pomocą wkrętów 4,2 x 70 mm.

6) Dodatkowo pomiędzy ramą zewnętrzną klapy a tylną osłoną z płyt Fireboard przyklejono pęczniejącą ogniochronną taśmę uszczelniającą o przekroju 25 x 2 mm.

7) Skrzydło klapy jest wyjmowane, osadzone na aluminiowych trzpieniach, które znajdują się w dolnej wewnętrznej części skrzydła klapy.

8) Wypełnienie klapy stanowią płyty gipsowo-kartonowe typu DF lub F grubości 2 x 12,5 mm oraz płyta Fireboard o grubości 25 mm przykręcona do tylnej strony klapy. Wypełnienie mocowane jest do ramy wewnętrznej przy pomocy wkrętów samowiercących 3,5 x 35 mm w rozstawie nie większym niż 15 cm.

9) Do klapy rewizyjnej zastosowano 2 szt. zamknięć zatrzaskowo sprężynowych typu MINI LATSCH. Przymocowano je śrubami z łbem soczewkowych 2,9 x 19 mm do specjalnie przygotowanych profili z kątowników aluminiowych 40 x 20 x 2 mm o długości 30 mm, które przyspawano metodą WIG na tylnej stronie ramy zewnętrznej z kątowników aluminiowych. Aluminiowe elementy zamykające (stanowiące część zamka) przykręcono do wewnętrznej ramy z kątowników aluminiowych przy pomocy śrub z łbem soczewkowych 2.9 x 13 mm.

10) Pomiędzy ramą zewnętrzną i wewnętrzną, na obwodzie skrzydła klapy, umieszczono pęczniejącą taśmę uszczelniającą o przekroju 25 x 0,8 mm.

11) Przy klapie rewizyjnej dodatkowo zastosowano zabezpieczenie przed wypadaniem skrzydła drzwiowego w postaci łańcuchów z karabińczykami 4/40 mm. Przy łańcuchach na tylnej osłonie z płyt Fireboard zamontowano kątownik z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości 0,8 m, sklejony i połączony z tylną osłoną za pomocą wkrętów 3,9 x 70 mm.

 

 

Opcja dodatkowa zabezpieczenia przed otwarciem:

Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować różne rodzaje zamków: zamek czworokątny, okrągły cylindryczny lub PZ. W przypadku gdy klapa wyposażona jest (opcjonalnie) w zamek to powinien on być obudowany płytą Fireboard o grubości 25 mm.

 

Ogólne zasady użytkowania:

1) Klapa otwiera się po naciśnięciu skrzydła drzwiowego dzięki zamontowanym dwóm zamkom sprężynowo zatrzaskowym typu MINI LATSCH.
2) Aby całkowicie otworzyć klapę rewizyjną pod kątem 90 stopni należy odpiąć łańcuszek zabezpieczający.
3) Skrzydło drzwiowe można wyjąć.
4) Po każdorazowym użyciu klapy należy zapiąć łańcuszek zabezpieczający.

Zamówienia: realizujemy zamówienia od 1 szt, możliwe stany magazynowe.
Czas produkcji: w zależności od wielkości zamówienia od 2 do ok. 20 dni roboczych.
Zalety:  szybki, łatwy montaż, jednopłaszczyznowy montaż klap rewizyjnych w ścianach szybów instalacyjnych/ przedścinakach, możliwość montażu w ścianach szybów instalacyjnych różnych producentów, możliwość obłożenia klap rewizyjnych płytkami ceramicznym.