UWAGI: Klapy rewizyjne nadają się jedynie do montażu w sufitach. Montaż w podłodze jest wykluczony.
Wbudowanie klap, ich montaż i konserwacja powinny być zgodne z instrukcją firmową Producenta i dostarczanej z każdą partią wyrobów.

 

Opis produktu:

 

Klapy otwierają się tylko góra/dół otwieranie boczne jest niemożliwe. Skrzydło drzwiowe można wyjmować.
Tyle obłożenie przeciwpożarowe z rama z blachy stalowej na całym obwodzie i dodatkowym przykryciem,

zapewnia żądane właściwości przeciwpożarowe.

Klapa posiada jedno lub dwa zabezpieczenia przed wypadnięciem w postaci linki. Aby zapobiec wypadkom

należy zawiesić je po każdym otarciu skrzydła.

 

1) Przeciwpożarowa klapa rewizyjna o odporności ogniowej EI 90 z wkładką 40 lub 50 mm składa się z dwóch ram: zewnętrznej ? ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną.

2) Obie ramy klapy rewizyjnej wykonano z aluminiowych kątowników 30 x 27,5 x 2 mm. Każda rama składa się z czterech pojedynczych części, trwale połączonych ze sobą specjalną metodą spawania (WIG).

3) Rama zewnętrzna obudowana jest gipsowym kołnierzem wykonanym z 2 x 4 płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F o grubości 12,5 mm i szerokości 90 mm. Kołnierz obłożony jest pasami z płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F grubości 15 mm (lub więcej) i szerokości 30 mm.

4) Skrzydło klapy jest wyjmowane, osadzone na dwuczęściowych aluminiowych zawiasach o wymiarach 15/20/2 x 55 mm, przyspawanych na dole tylnej strony ramy zewnętrznej oraz wewnętrznej.

5) Wypełnienie klapy stanowią płyty gipsowo-kartonowe typu DF lub F grubości 2 x 12,5 mm. Płyty te mocowane są do ram śrubami szybkiego montażu 35 mm w rozstawie nie większym niż 15 cm. Dodatkowo do śrub stosuje się osłonki ochronne (zaślepki wpuszczane).

6) Klapa posiada tylne obłożenie wykonane z dwóch gipsowych pasów płyt FIREBOARD grubości 15 mm umieszczonych na obwodzie z tyłu klapy i połączonych ze sobą za pomocą kleju i klamer.

7) Na tylnej osłonie z płyt FIREBOARD umieszczono zdejmowaną pokrywę z płyt FIREBOARD grubości 15 + 25 mm, która zakrywa od tyłu klapę rewizyjną.

8) Do klapy rewizyjnej zastosowano 2 szt. zamknięć zatrzaskowo sprężynowych typu MINI LATSCH. Przymocowano je wkrętami samowiercącymi 2,9 x 19 mm do specjalnie przygotowanych profili z kątowników aluminiowych 40 x 20 x 2 mm o długości 30 mm, które przyspawano metodą WIG do zewnętrznej ramy z kątowników aluminiowych. Aluminiowe elementy zamykające (stanowiące część zamka) przykręcono do wewnętrznej ramy z kątowników aluminiowych przy pomocy wkrętów samowiercących 2.9 x 13 mm.

9) Pomiędzy ramą zewnętrzną i wewnętrzną, na obwodzie skrzydła drzwiowego, umieszczono taśmę uszczelniającą Kerafix 200 o przekroju 25 x 0,8 mm.

10) Przy klapie rewizyjnej dodatkowo zastosowano zabezpieczenie przed wypadaniem skrzydła drzwiowego w postaci linki stalowej (1,5 mm), do której po obu końcach przymocowano końcówki kablowe rurowe. Jeden koniec linki stalowej przymocowano przy pomocy śrub z łbem soczewkowym 3,5 x 9,5 mm do ramy zewnętrznej, a drugi przy pomocy karabińczyka 4 x 40 mm do części zawieszenia na ramie wewnętrznej.

11) . Zabezpieczenie przed wypadaniem klapy rewizyjnej stanowią linki z karabińczykiem przykręcone do górnej krawędzi tylnej strony klapy. Aby zapobiec wypadkom należy zawiesić linki je po każdym otwarciu skrzydła drzwiowego.

 

 

12) Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować

różne rodzaje zamków:

zamek czworokątny, okrągły cylindryczny lub PZ.
Zamek obudowany jest płytą

FIREBOARD o grubości 25 mm i

zamontowany na ramie zewnętrznej.

 

Ogólne zasady użytkowania:

1) Klapa otwiera się po naciśnięciu skrzydła drzwiowego dzięki zamontowanym dwóm

zamkom sprężynowo -zatrzaskowym.

2) Aby całkowicie otworzyć klapę rewizyjną pod kątem
90 stopni należy odpiąć linkę zabezpieczającą.

3) Skrzydło drzwiowe można wyjąć.

4) Po każdorazowym użyciu klapy należy zapiąć linkę zabezpieczającą

 

UWAGI

Klapy rewizyjne nadają się jedynie do montażu w sufitach.
Montaż w podłodze jest wykluczony.

 

 

Zastosowanie:

 

Klapy rewizyjne przeznaczone są do montażu w nienośnych sufitach z płyt gipsowo kartonowych

spełniających kryteria klasy odporności ogniowej:
EI 90 z poszyciem TYPU DF (GKF) 40 mm
EI 90 z poszyciem TYPU DF (GKF) 43 mm
EI 90 z poszyciem TYPU DF (GKF) 45 mm
EI 90 z poszyciem TYPU DF (GKF) 50 mm
Klapy rewizyjne F6 EI90, zamontowane w suficie podwieszanym, spełniającej kryteria klasy nie niższej niż EI 90 odporności ogniowej, z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F, o grubości 2 × 20 mm, na dwupoziomowym ruszcie stalowym z profili stalowych zimnogiętych CD-60 × 27 mm, w rozstawie nie większym niż 400 × 1000 mm, z wieszakami stalowymi noniuszowymi o rozstawie nie większym niż 900 × 400 mm, z ułożoną na ruszcie stalowym wełną mineralną grubości nie mniejszej niż 40 mm i gęstości nie mniejszej niż 40 kg/m3, zostały sklasyfikowane w klasie EI 90 (a?b) odporności ogniowej przy założeniu, że stosunek powierzchni klap rewizyjnych do powierzchni sufitu podwieszanego nie przekracza 5,3 %.

 

 

Klapy rewizyjne objęte Aprobatą ITB montowane w przegrodach budowlanych o klasie odporności ogniowej nie większej niż odporność ogniowa klap, zachowują odporność ogniową równą odporności ogniowej przegrody.

Wymiary w mm przeciwpożarowych klap rewizyjnych EI 90 :

Uwaga:  Na zamówienie możliwe jest wykonanie klap o dowolnych rozmiarach, powierzchnia klapy nie może przekroczyć 0,64 metra kwadratowego.

Klapa rewizyjna jest dostępna w poniższych standardowych wymiarach. 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 500 mm, 600 x 600 mm

Podane wymiary dotyczą  wielkości skrzydła drzwiowego, gipsowy wieniec ma 9 cm, więc do rozmiaru

skrzydła drzwiowego 20×20 doliczamy 18 cm co daje 38×38 cm (wym. zewnętrzny klapy, otwór montażowy)

AT-15-7848/2014. Przedstawione klapy rewizyjne powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem:

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690, z późniejszymi zmianami), postanowień Aprobaty, oraz instrukcji montażu opracowanej przez Producenta i dostarczanej odbiorcom z każdą partią wyrobów. Wbudowanie klap, ich montaż i konserwacja powinny być zgodne z instrukcją firmową Producenta dostarczoną w opakowaniu z klapą.