Zastosowanie : do montażu w ścianach o sztywnej konstrukcji.

Klapy rewizyjne EI 60, zamontowane w ścianie z bloczków z betonu komórkowego, z bloczków betonowych, ścianach murowanych, betonowych lub żelbetowych o gęstości nie mniejszej niż 690 kg/m3 i grubości nie mniejszej niż 115 mm (o klasie odporności ogniowej nie niższej niż EI 60), spełniającej kryteria klasy EI 120 odporności ogniowej, zostały sklasyfikowane w klasie EI2 60 odporności ogniowej według kryteriów normy PN-EN 13501-2+A1:2010.

Klapy rewizyjne przeznaczone są do zamknięcia otworów rewizyjnych w ścianach z bloczków z betonu komórkowego, z bloczków betonowych, w ścianach murowanych, w ścianach betonowych oraz w ścianach żelbetowych o gęstości minimum 690 kg/m3 i grubości minimum 115 mm, o odporności ogniowej minimum EI 60 lub REI 60.

Wbudowanie klap, ich montaż i konserwacja powinny być zgodne z instrukcją firmową producenta dostarczoną z w opakowaniu z klapą. Każda z klap z tyłu skrzydła posiada trwałe oznakowanie z opisem klap i nr aprobaty, zgodnie, z którą zostały wykonane.

Ogólne zasady użytkowania:

 1. Klapa otwiera się po naciśnięciu skrzydła drzwiowego dzięki zamontowanym dwóm zamkom sprężynowo- zatrzaskowym.
 2. Aby całkowicie otworzyć klapę rewizyjną pod kątem 90 stopni należy odpiąć łańcuszek zabezpieczający.
 3. Skrzydło drzwiowe można wyjąć.
 4. Po każdorazowym użyciu klapy należy zapiąć łańcuszek zabezpieczający

Uwaga: Klapy otwierają się tylko góra/dół, otwieranie boczne jest niemożliwe.
Skrzydło drzwiowe można wyjmować.
Montaż jednopłaszczyznowy, klapę można obłożyć płytkami ceramicznymi

Wymiary w mm przeciwpożarowe klapy rewizyjnej EI 60:

Standardowe wymiary klap rewizyjnych EI 60 d wynoszą (szerokość x wysokość skrzydła klap): 200 × 200, 300 × 300, 400 × 400, 500 × 500, 600 × 600 i 800 × 800 mm. Mogą być produkowane klapy o innych wymiarach, ale ich powierzchnia nie powinna być większa niż 0,64 m? .

Najmniejszy rozmiar klap wynosi 200 x 200 mm. Maksymalny rozmiar klap rewizyjnych (światło otworu po montażu) wynosi 800 x 800 mm lub powierzchnia 0,64 m2.

Podane wymiary dotyczą  wielkości skrzydła drzwiowego, gipsowy wieniec ma 5,5 cm grubości z każdej strony, więc do rozmiaru skrzydła drzwiowego np.:  20×20 doliczamy 11 cm co daje 31×31 cm (wym. zewnętrzny klapy, otwór montażowy).

Opcja dodatkowa zabezpieczenia przed otwarciem:
Jako dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem w klapie można zamontować następujące zamki:

 1. Zamek czworokątny
 2. Zamek okrągłocylindryczny

W przypadku kiedy klapa wyposażona jest (opcjonalnie) w zamek to obudowany jest on płytą Fireboard o grubości 25 mm.

Opis techniczny produktu:

 1. Klapy rewizyjne EI 60 składają się z dwóch ram (zewnętrznej i wewnętrznej) z kątowników aluminiowych 32,5 x 27,5 x 2 mm. Producentem kątowników jest firma EUROMETAL S.A. Dwa ukryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.
 2. Każda rama składa się z 4 pojedynczych kątowników, które przy pomocy metody spawania ?WIG?, są ze sobą połączone na stałe. Na tylnej stronie ramy zewnętrznej przyspawane są dwa kątowniki 40 × 20 × 2 mm o długości 30 mm, które służą do mocowania zamków zatrzaskowo-sprężynowych typu MINI LATSCH produkcji firmy Hefele; każda klapa posiada dwa takie zamki, mocowane za pomocą śrub z łbem soczewkowym 2,9 × 19 mm. W dolnej części ramy wewnętrznej (skrzydle klapy) znajdują się dwa aluminiowe trzpienie oraz dwa położone przeciwlegle otwory (w ramie zewnętrznej) o średnicy 8 mm na których osadzone jest skrzydło klapy.
 3. Pomiędzy ramą a skrzydłem jest szczelina szerokości 2,5 mm, wypełniona na całym obwodzie piankową uszczelką ogniochronną.
 4. Na ramie zewnętrznej wykonana jest okładzina w postaci kołnierza, który składa się z 2 × 4 pasków z płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F o grubości 15 mm i szerokości 53 mm, które przykręcone są do ramy zewnętrznej za pomocą wkrętów samowiercących 3,5 × 35 mm.
 5. W dolnej części ramy wewnętrznej (skrzydle klapy) znajdują się dwa aluminiowe trzpienie oraz dwa położone przeciwlegle otwory (w ramie zewnętrznej) o średnicy 8 mm na których osadzone jest skrzydło klapy.
 6. Wypełnienie ramy wewnętrznej (skrzydła) w przypadku klap EI 60 stanowią płyty typu DF lub F według normy PN-EN 520+A1:2010, grubości 2 × 15 mm oraz płyta grubości 15 mm przykręcona do tylnej strony skrzydła klapy. Wypełnienie mocowane jest od przodu do ramy wewnętrznej przy pomocy wkrętów samowiercących 3,5 × 35 mm, natomiast od tyłu przy pomocy wkrętów samowiercących 3,5 x 25 mm w rozstawie nie większym niż 15 cm.
 7. Zabezpieczenie przed wypadaniem skrzydła klap stanowią dwa łańcuchy z karabińczykiem 4/40, przykręcone do tylnej strony skrzydła klapy oraz do ramy zewnętrznej